Diantara Gejala Hari Kiamat

Posted on
loading...
KEHANCURAN Diantara Gejala Hari Kiamat
Di jelaskan dalam ashShahiihain dari Hudzaifah Ibnul Yaman Radhiyallahu’anhu yang dia riwayatkan dari Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam wacana hilangnya amanah :
حتى يقال للر جل: ما أجلده! ما أظرفه!ما أعقله! ومافي قلبه مثقال حبة من خر دل من إيمان
“Sehingga dikatakan kepada seseorang,’Sungguh kuat! Sungguh cerdas! Sungguh cerdik!’ Sementara tidak ada keimanan seberat biji sawipun”.*
Inilah kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin pada zaman kini ini. Mereka berkata kepada seseorang, “Sungguh cerdas! Sungguh baik akhlaknya!” mereka mensifatinya dengan sifat-sifat yang paling indah, padahal mereka ialah insan paling fasik, paling sedikit agama juga amanahnya. Bisa jadi sebetulnya dia musuh bagi kaum muslimin dan selalu berusaha untuk menghancurkan Islam. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari الله yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.**
Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam bahwa di zaman kita kini ini terjadi hal yang demikian sampai-sampai orang yang kurang akalnya menganggap paham pluralisme sebagai paham yang baik, menganggap tokoh pembawa paham sesat tersebut orang yang cerdas, orang yang pintar! bahkan hingga mengangap tokoh bangsa!
La Hawla wala quwwata illa billah(penulis)….
* Shahiih al-Bukhari, kitab ar-Riqaaq, episode Raf’ul Amanah (XI/333, al-Fath) Shahiih Muslim, kitab al-Imaan, episode Raf’ul Amaanah wal Iimaan min ba’dil Quluub (II/167-170, syarah an-Nawawi).
** Penjelasan Syaikh DR Yusuf al-Wabil di kitab Hari Kiamat Sudah Dekat terbitan Pustaka Ibnu Katsir.
by bubuk Muhammad

loading...