…ke Madinah. Namun bila secara tepatnya sebelum hijrah itu, tidak ada yang dapat memastikannya di sini dan jarak perbezaan pandangan para ulama’ sangatlah luas sekali. Mulai dari pendapat bahwa, Isra’…

…Katsir, 1966, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, I:83). Sifat-sifat orang munafiq sebagian besar diterangkan dalam surat-surat madaniyah (surat yang diturunkan sesudah Nabi hijrah ke Madinah), karena di Makkah, sebelum Nabi SAW hijrah

…pada bulan Sya’ban tahun kelima hijrah. Kemenangan berpihak kepada Islam Perang Badar yang terakhir pada tahun keempat Hijrah. Pada malm Nisfu Sya’ban, disunatkan membaca Surah Yaasin sebanyak tiga kali berturut-turut…

…Madinah). Pembagian ini berdasarkan tempat dan waktu penurunan surat dan ayat tertentu di mana surat-surat yang turun sebelum Rasulullah S.A.W hijrah ke Madinah digolongkan surat Makkiyah sedangkan setelahnya tergolong surat…

…pada bulan Sya’ban tahun kelima hijrah. Kemenangan berpihak kepada Islam Perang Badar yang terakhir pada tahun keempat Hijrah. Pada malm Nisfu Sya’ban, disunatkan membaca Surah Yaasin sebanyak tiga kali berturut-turut…