…berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (Rasul) sesudah Tuhan memperlihatkan kepadamu apa yang kau sukai . Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kau ada orang…

…Tuhan Maha Kuasa berbuat demikian. 134 Barangsiapa yang menghendaki pahala di dunia saja (maka ia merugi), karena di sisi Tuhan ada pahala dunia dan akhirat. Dan Tuhan Maha Mendengar lagi…

…kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu yaitu pendusta-pendusta belaka. 29 Dan tentu mereka akan mengatakan (pula): “Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita…

…berarti jadi diperbudak oleh keindahan. Saudaraku, kebahagiaan dunia sesungguhnya bukanlah terletak pada dunianya melainkan dari sikap kita yang benar dalam menyikapi segala kejadian yang ada. Biasakanlah untuk mempermudah urusan orang…

…(Ingatlah) tatkala beliau berkata kepada kaumnya: “Mengapa kau mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?” 81 Sesungguhnya kau mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu…

…menolak sesuatupun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu ialah orang-orang yang Tuhan tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di alam abadi mereka beroleh siksaan yang

yang menyombongkan diri itu. 30 Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: “Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?” Mereka menjawab: “(Allah telah menurunkan) kebaikan”. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini…