…di antara kamu. Dan janganlah kau membunuh dirimu; sesungguhnya Tuhan yakni Maha Penyayang kepadamu. 30 Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke…

…maghrib, allaahumma naqqinii min khathaayaaya kamaa yunaqqats tsaubul abyadhu minad danas, allaahummaghsil khathayaaya bil maa’i wats-tsalji wal barad.“Ya Tuhanku, jauhkanlah antaraku dan antara dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan

…maghrib, allaahumma naqqinii min khathaayaaya kamaa yunaqqats tsaubul abyadhu minad danas, allaahummaghsil khathayaaya bil maa’i wats-tsalji wal barad.“Ya Tuhanku, jauhkanlah antaraku dan antara dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan

antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh; dan Tuhan memperingatkan kau terhadap diri (siksa)-Nya. Dan Tuhan sangat Penyayang kepada hamba-hamba-Nya. 31 Katakanlah: “Jika kau (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah…

…mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka”. Tuhan berfirman: “Masing-masing mendapat (siksaan), yang berlipat ganda, akan tetapi kau tidak mengetahui”. 39 Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka…

…laki-laki), Kamipun akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. 10 Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka jawaban…

antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. 33 Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Tuhan dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah…

…kau akan dibiarkan (begitu saja), sedang Tuhan belum mengetahui (dalam kenyataan) orang-orang yang berjihad di antara kau dan tidak mengambil menjadi sahabat yang setia selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang…