…yang baik dengan yang buruk dan jangan kau makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, yakni dosa yang besar. 3 Dan bila kau takut tidak akan…

…yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kau memberi peringatan dengan kitab itu (kepada orang kafir), dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. 3 Ikutilah…

…disembah) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya . 3 Dia menurunkan Al Kitab (Al Qur’an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan…

…yang ditentukan (untuk berbangkit) yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kau masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu). 3 Dan Dialah Tuhan (Yang disembah), baik di langit maupun di…

…bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kau tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Tuhan menghinakan orang-orang kafir. 3 Dan (inilah) suatu permakluman dari Tuhan dan Rasul-Nya kepada umat insan pada…

…antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. 33 Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Tuhan dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah…