…Siapa Ahlul Halli Wal ‘Aqdi? Soal: Belakangan ini istilah “Ahlul Halli wal ‘Aqdi” menjadi perbincangan. Siapa bergotong-royong mereka? Apa kriteria, fungsi dan tugasnya? Jawab: Istilah “Ahlul Halli wal ‘Aqdi” sebenarnya bukan istilah…

…maghrib, allaahumma naqqinii min khathaayaaya kamaa yunaqqats tsaubul abyadhu minad danas, allaahummaghsil khathayaaya bil maa’i wats-tsalji wal barad.“Ya Tuhanku, jauhkanlah antaraku dan antara dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan…

…maghrib, allaahumma naqqinii min khathaayaaya kamaa yunaqqats tsaubul abyadhu minad danas, allaahummaghsil khathayaaya bil maa’i wats-tsalji wal barad.“Ya Tuhanku, jauhkanlah antaraku dan antara dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan…

…Ta’qib Shalat Zhuhur LAA ILLAHA ILALLAHUL A’DHIMUL HALIM LAA ILAHA ILLALLAHU ROBBUL ARSYIL KARIM, ALHAMDULILLAHI ROBBIL A’LAMIN. ALLAHUMMA INNI AS’ALUKA MUJIBATI RAHMATIKA WA AZ’IMA MAGHFIROTIKA WAL GHONI’MATA MIN…

…Ta’qib Shalat Zhuhur LAA ILLAHA ILALLAHUL A’DHIMUL HALIM LAA ILAHA ILLALLAHU ROBBUL ARSYIL KARIM, ALHAMDULILLAHI ROBBIL A’LAMIN. ALLAHUMMA INNI AS’ALUKA MUJIBATI RAHMATIKA WA AZ’IMA MAGHFIROTIKA WAL GHONI’MATA MIN…

…yang ke 13). [26] Demikianlah madzhab Ahlussunnah wacana Al-Qur’an dan wacana kalam Allah.  Wallahu Waliyyut-Taufiq. =========================================== Catatan Kaki: “Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang…