…Agama itu yaitu menyerupai dari pada menghimpunkan ke-Empat perkara, Yaitu : Iman, Islam, Tauhid dan Ma’rifat WAMAN LAN YAKFIRULLOH FIDDUNYA, FAKAIFA YAROHU FIL AKHIROH (Q.S. BANI ISRAIL : 72) Hartina:…

…Agama itu yaitu menyerupai dari pada menghimpunkan ke-Empat perkara, Yaitu : Iman, Islam, Tauhid dan Ma’rifat WAMAN LAN YAKFIRULLOH FIDDUNYA, FAKAIFA YAROHU FIL AKHIROH (Q.S. BANI ISRAIL : 72) Hartina:…

…mengimani ke enam rukun kepercayaan tersebut. rukun kepercayaan tersebut menjadi landasan dasar setiap orang mukmin yang direalisasikan lewat verbal dan tindakan sehari harinya. Definisi Iman secara bahasa berarti tashdiq (membenarkan)….

…Pokok aliran Islam ada 3, yaitu: Iman, Islam dan Ihsan. Dasarnya yakni hadits sebagai berikut: Pada suatu hari kami (Umar Ra dan para teman Ra) duduk-duduk bersama Rasulullah…

…Pokok aliran Islam ada 3, yaitu: Iman, Islam dan Ihsan. Dasarnya yakni hadits sebagai berikut: Pada suatu hari kami (Umar Ra dan para teman Ra) duduk-duduk bersama Rasulullah…

…insan dan episode dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W melalui perantaraan Malaikat Jibril; dan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad ialah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an…

…insan dan episode dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W melalui perantaraan Malaikat Jibril; dan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad ialah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an…

…dalam bahasa Arab disebut, al-hiwâr bayna al-adyân, bahwasanya istilah yang lahir dari rahim ideologi Kapitalisme. Kapitalisme, sebagai ideologi yang dibangun menurut iman Sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan terang tidak memperlihatkan…