…kalau kau sungguh-sungguh beriman.” 50 Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan gue datang kepadamu dengan membawa suatu…

…ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Tuhan dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 23 Diharamkan atas kau (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu…

…Dan mereka mengatakan : “Inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang; tidak boleh memakannya, kecuali orang yang kami kehendaki” menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya dan…

…7 maka sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari mereka). 8 Timbangan pada hari itu…

…Suatu kaum atau seseorang yang hidupnya penuh kebencian dan permusuhan tak akan pernah tenang, terhormat dan berjaya selain hina dan menderita. Jika kita memelihara kebencian dan dendam, maka…

…bertakwalah kau kepada Allah, sesungguhnya Tuhan amat berat siksa-Nya. 3 Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang

…macam nikmat untuk hamba hambanya. Sedangkan mengenai kandungan makna Qs An Nahl, salah satunya yakni mengambarkan perihal kepastian hari kiamat, hukum makanan dan minuman yang diharamkan, wajib memenuhi akad dan…