…Maulid itu positif, kecuali segelintir ulama Salafi & Wahabi beserta sejumlah kecil para pengikutnya. Jadi, lebih baik mana, pendapat dominan ulama atau pendapat segelintir ulama? Bukankah hadis mutawatir (yang diriwayatkan…

…tidak ada dalil yang menguatkannya.[23] Sesungguhnya Al-Qur’an ini ialah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. (Al-Waqiah 56:77-79) Pendapat pertama Pendapat…

…tidak ada dalil yang menguatkannya.[23] Sesungguhnya Al-Qur’an ini ialah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. (Al-Waqiah 56:77-79) Pendapat pertama Pendapat…

…mempunyai bayangan. Mengenai aturan menciptakan karya yang mempunyai bayangan, atau patung, maka hukumnya haram alasannya yakni adanya dalildalil syariah mengenai hal ini. Ini berbeda dengan mainan belum dewasa (semacam boneka)…

…Allah, maka dinamakan i’tikaf, baik dilakukan dalam waktu singkat atau pun lama. Karena tidak ada dalil dari Al Qur’an maupun As Sunnah yang membatasi waktu minimalnya dengan bilangan tertentu atau…

…Allah, maka dinamakan i’tikaf, baik dilakukan dalam waktu singkat atau pun lama. Karena tidak ada dalil dari Al Qur’an maupun As Sunnah yang membatasi waktu minimalnya dengan bilangan tertentu atau…

…البدع المذمومة “Dimana posisi perbuatan ini dalam sunnah yang disyari’atkan ( baca : Mana dalil wacana sunnahnya perbuatan ini – yaitu berjabat tangan seusai shalat ) ? Untuk itulah, maka…