…madinah sehingga termasuk golongan surat madaniyah. diberi nama Al Imran yang berarti “Keluarga Imran” karena surah ini memuat kisah keluarga Imron yang di dalam kisah itu disebutkan perihal kelahiran Nabi…

…surat madaniyah. dinamakan Annisa (wanita) karena dalam surah ini banyak dibicarakan hal-hal yang berafiliasi dengan wanita serta merupakan surat paling banyak membahas seputar wanita dibandingkan surat lain dalam Al-Quran. Sedangkan…

…termasuk surat makkiyah. dinamakan Al-An’am (hewan ternak) karena di dalamnya disebut kata An’am dalam korelasi dengan adat-istiadat kaum musyrik, yang menurut mereka binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri…

…termasuk golongan makkiyah. surat Al-Araf sendiri termasuk salah satu surat paling panjang dalam Al Quran. dinamakan Al-A’raf karena perkataan Al A’raf terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan wacana keadaan orang-orang…

…Suatu kaum atau seseorang yang hidupnya penuh kebencian dan permusuhan tak akan pernah tenang, terhormat dan berjaya selain hina dan menderita. Jika kita memelihara kebencian dan dendam, maka…

…Surat Al Maidah ialah surat ke 5 dalam Al-Quran dan merupakan salah satu surat terpanjang yang terdiri dari 120 ayat. Al-maidah jikalau diartikan berarti “jamuan hidangan”, surah ini diberi…

…Surat An Nahl yakni surat ke 16 dalam Al Alquran yang kalau diartikan berarti “Lebah”. surah ini terdiri dari 128 ayat dan turun di kota mekkah sehingga masuk golongan…