…pada teks-teks lain yang dimiliki baik oleh Yahudi dan Kristen. Tulisan ini disadur dan disusun dengan rujukan utama Syarh al ‘Aqidah al-Wasithiyah, yang disyarah oleh Syaikh Shalih bin Fauzan al…

…pada teks-teks lain yang dimiliki baik oleh Yahudi dan Kristen. Tulisan ini disadur dan disusun dengan rujukan utama Syarh al ‘Aqidah al-Wasithiyah, yang disyarah oleh Syaikh Shalih bin Fauzan al…

…makna terkandung dalam shalawat dengan aneka macam macamnya. Media tabligh yang digunakan oleh K.H. Salimul Apip ialah melalui media shalawat yang mana bertujuan selain bershalawat kepada Rassul dan memperkukuh ukhuwah…

…makna terkandung dalam shalawat dengan aneka macam macamnya. Media tabligh yang digunakan oleh K.H. Salimul Apip ialah melalui media shalawat yang mana bertujuan selain bershalawat kepada Rassul dan memperkukuh ukhuwah…

…B.1.  Posisi telapak tangan kanan diatas telapak tangan kiri, ketika sholat sendirian atau kondisi jamaah sholat longgar. B.2.  Posisi telapak tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri, saat sholat kondisi jamaah

…B.1.  Posisi telapak tangan kanan diatas telapak tangan kiri, ketika sholat sendirian atau kondisi jamaah sholat longgar. B.2.  Posisi telapak tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri, saat sholat kondisi jamaah

…dia berinfak shalih dengan menjalankan syari’at-Nya, mempunyai aqidah yang benar dan berakhlak mulia mengikuti Nabi saw. Karamah itu merupakan bukti bahwa ketakwaan (aqidah, syari’ah dan akhlak) orang tersebut wushul (sampai),…