…hidup dan orang mati.’ Dan sabda Rasulullah s.a.w. kepada Jarhad al-Aslami: “Tutuplah pahamu, bekerjsama paha itu aurat” Menurut pendapat yang sahih di kalangan ulama` Syafi’i, sentra dan lutut tidak dikira…

…hidup dan orang mati.’ Dan sabda Rasulullah s.a.w. kepada Jarhad al-Aslami: “Tutuplah pahamu, bekerjsama paha itu aurat” Menurut pendapat yang sahih di kalangan ulama` Syafi’i, sentra dan lutut tidak dikira…

…subbagian lagi yang disebut ruku’ yang membahas tema atau topik tertentu. Makkiyah dan Madaniyah Sedangkan menurut tempat diturunkannya, setiap surat dapat dibagi atas surat-surat Makkiyah (surat Mekkah) dan Madaniyah (surat…

…subbagian lagi yang disebut ruku’ yang membahas tema atau topik tertentu. Makkiyah dan Madaniyah Sedangkan menurut tempat diturunkannya, setiap surat dapat dibagi atas surat-surat Makkiyah (surat Mekkah) dan Madaniyah (surat…