…meyakini bahwa, Al-Qur’an itu ialah perkataan Pencipta insan (Allah), tidak serupa dengan perkataan manusia”. (Lihat Syarh al-‘Aqidah ath-Thahawiyah, Imam Ibnu Abi al-Izz al-Hanafi; Tahqiq wa Muraja’ah: Jama’ah minal-‘Ulama; Takhrij: Syaikh…

…meyakini bahwa, Al-Qur’an itu ialah perkataan Pencipta insan (Allah), tidak serupa dengan perkataan manusia”. (Lihat Syarh al-‘Aqidah ath-Thahawiyah, Imam Ibnu Abi al-Izz al-Hanafi; Tahqiq wa Muraja’ah: Jama’ah minal-‘Ulama; Takhrij: Syaikh…

…dia berinfak shalih dengan menjalankan syari’at-Nya, mempunyai aqidah yang benar dan berakhlak mulia mengikuti Nabi saw. Karamah itu merupakan bukti bahwa ketakwaan (aqidah, syari’ah dan akhlak) orang tersebut wushul (sampai),…

…dia berinfak shalih dengan menjalankan syari’at-Nya, mempunyai aqidah yang benar dan berakhlak mulia mengikuti Nabi saw. Karamah itu merupakan bukti bahwa ketakwaan (aqidah, syari’ah dan akhlak) orang tersebut wushul (sampai),…

…arah langkah-langkah orang-orang kafir. As-Sunan (jalan atau jejak) yang dikabarkan Nabi  mirip kata para jago ilmu, meliputi aqidah, ibadah, hukum, susila kebudayaan, tingkah laku, dan hari-hari besar atau perayaan-perayaan. Yang…

…arah langkah-langkah orang-orang kafir. As-Sunan (jalan atau jejak) yang dikabarkan Nabi  mirip kata para jago ilmu, meliputi aqidah, ibadah, hukum, susila kebudayaan, tingkah laku, dan hari-hari besar atau perayaan-perayaan. Yang…

…العادة = (Al-A’daat) kebiasaan, 5) الحساب =( A-Hisab) perhitungan. Jikalau kebaikan diukur dari diri kita atau kelas kita atau posisi kita maka sedekah kita dengan barang yang sudah kita gunakan…