…amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat; dan mereka itulah orangorang yang merugi. 70 Belumkah datang kepada mereka gosip penting wacana orangorang yang sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, `Aad,…

…tauhid yaitu dasar yang dibawa oleh semua Nabi, dalil dan bantahan terhadap orang nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa, sifat sifat ALLAH SWT, sifat sifat orang yang bertaqwa, islam yaitu satu…

…kata tersebut diulang sebanyak 88 kali. 18 diantaranya dalam bentuk jama’. Tafsir ayat Menurut Ibnu ‘Abbas, ayat-ayat wacana orangorang munafik diturunkan berkenaan dengan orangorang munafik dari suku Khazraj dan suku…

…kata tersebut diulang sebanyak 88 kali. 18 diantaranya dalam bentuk jama’. Tafsir ayat Menurut Ibnu ‘Abbas, ayat-ayat wacana orangorang munafik diturunkan berkenaan dengan orangorang munafik dari suku Khazraj dan suku…

…hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 2 Hai orangorang yang beriman, janganlah kau melanggar syi’ar-syi’ar Tuhan dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula)…

…jauh , sahabat sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Tuhan tidak menyukai orangorang yang sombong dan membangga-banggakan diri, 37 (yaitu) orangorang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir…

…tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orangorang yang bersyukur. 59 Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: “Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya.” Sesungguhnya (kalau…

…mengadakan gelap dan terang, namun orangorang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka. 2 Dialah Yang menciptakan kau dari tanah, sesudah itu ditentukannya kematian (kematianmu), dan ada lagi suatu kematian…

…tanda kebodohan orang dalam mensikapi sebuah kesempatan yakni sering menunda nunda amal dan meremehkan akhirat. Orang yang yakin kepada Tuhan akan semakin berlindung kepada-Nya. Masalah sebesar apapun tidak akan menggoyahkan…