…pada teks-teks lain yang dimiliki baik oleh Yahudi dan Kristen. Tulisan ini disadur dan disusun dengan rujukan utama Syarh al ‘Aqidah al-Wasithiyah, yang disyarah oleh Syaikh Shalih bin Fauzan al…

…pada teks-teks lain yang dimiliki baik oleh Yahudi dan Kristen. Tulisan ini disadur dan disusun dengan rujukan utama Syarh al ‘Aqidah al-Wasithiyah, yang disyarah oleh Syaikh Shalih bin Fauzan al…

…dan tubuh ruhani ini menembusi materi tersebut, kerana ia telah keluar dari ruang lingkup kebendaan kepada ruang lingkup ruhani.” Semoga Tuhan merahmati ‘Asy-Syauqi’ yang mengatakan, ‘Dengan keduanya baginda diisra’kan ruh,…

…dia berinfak shalih dengan menjalankan syari’at-Nya, mempunyai aqidah yang benar dan berakhlak mulia mengikuti Nabi saw. Karamah itu merupakan bukti bahwa ketakwaan (aqidah, syari’ah dan akhlak) orang tersebut wushul (sampai),…

…dia berinfak shalih dengan menjalankan syari’at-Nya, mempunyai aqidah yang benar dan berakhlak mulia mengikuti Nabi saw. Karamah itu merupakan bukti bahwa ketakwaan (aqidah, syari’ah dan akhlak) orang tersebut wushul (sampai),…

…di atas dengan tegas menyatakan keharaman pria mirip perempuan. Mereka inilah yang disebut mukhannatsîn min ar-rijal. Dalam hal ini tidak ada perselisihan pendapat; juga tidak ada ruang ijtihad, sebab sudah tegas…