…ia lebih suka kebatilan, karena akalnya tidak sehat atau lemah, sehingga merusak aqidah. Menurut Muhammad Abduh, sebab-sebab kelemahan logika ialah: – Karena pembawaan, ibarat idiot.– Karena kesalahan pendidikan dan pengarahan…

…ia lebih suka kebatilan, karena akalnya tidak sehat atau lemah, sehingga merusak aqidah. Menurut Muhammad Abduh, sebab-sebab kelemahan logika ialah: – Karena pembawaan, ibarat idiot.– Karena kesalahan pendidikan dan pengarahan…

…Rasululloh kalawan geus netepkeun kana Sifat Rasululloh, nyatana : Sidik, Amanah, Fathonah, jeung Tabligh. Ceuk paribasa sepuh mah Ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang, Anu anggang geuwat raketan,…

…Rasululloh kalawan geus netepkeun kana Sifat Rasululloh, nyatana : Sidik, Amanah, Fathonah, jeung Tabligh. Ceuk paribasa sepuh mah Ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang, Anu anggang geuwat raketan,…

…kesesatan ‘Aqidah dan dari segenap kebusukan niat juga dari kejelekan sifat juga dari keburukan perilaku dan kekotoran ucapan baik kepada Allaah juga kepada sesama makhluq Allaah. Maka belum bisa menjadi…

…kesesatan ‘Aqidah dan dari segenap kebusukan niat juga dari kejelekan sifat juga dari keburukan perilaku dan kekotoran ucapan baik kepada Allaah juga kepada sesama makhluq Allaah. Maka belum bisa menjadi…

Sifat Jaiz ALLAH SWT – Selain memiliki sifat wajib dan sifat mustahil yang wajib diyakini dan diimani oleh setiap umat islam. Yang Mahakuasa SWT juga memiliki sifat jaiz….