…Hebat dan militan! Untuk mensyiahkan bangsa Indonesia orang syiah menerbitkan buku-buku kemudian disebar luaskan ke seluruh tempat yang dapat mereka jangkau. Salah satunya yakni buku-buku yang dikhususkan untuk…

…Download Kajian Dasar – Dasar Aqidah oleh Ust. Zainal Abidin  Dasar Aqidah (01) Dasar Aqidah (02) Dasar Aqidah (03) Dasar Aqidah (04) Dasar Aqidah (05)…

…para sahabatnya, dan kepada semua ummatnya sampai Hari Akhir.. Amiin Ya Robbal ‘alamiin.. KEPUTUSAN FATWA MUI JATIM NO. KEP 01/ SKF MUI/ JTM/ I/ 2012 TENTANG SESATNYA AJARAN SYIAH digugat…

…dipakai mereka pun yaitu al qur’an versi syiah atau mereka pakai Qur’an yang sama namun penafsirannya jauh dari makna sebenarnya. Sehingga pantaslah ulama dari mazhab suni menyatakan bahwa syi’ah yaitu…

…Hajjaj sedang bercakap-cakap di Khan Mahmasy. Ia mempunyai perawakan yang tepat dan kepalanya putih. Janggutnya memanjang ke bawah di sisi imamah-nya yang terjulur di kedua pundaknya”. Aqidah Imam Muslim Imam…

…pada teks-teks lain yang dimiliki baik oleh Yahudi dan Kristen. Tulisan ini disadur dan disusun dengan rujukan utama Syarh al ‘Aqidah al-Wasithiyah, yang disyarah oleh Syaikh Shalih bin Fauzan al…

…pada teks-teks lain yang dimiliki baik oleh Yahudi dan Kristen. Tulisan ini disadur dan disusun dengan rujukan utama Syarh al ‘Aqidah al-Wasithiyah, yang disyarah oleh Syaikh Shalih bin Fauzan al…

…satu acuan. Buku Bidang ‘Aqidah Tsalatsatul-Ushul;  Al-Qawa’idul-Arba’;  Kasyfu Syubhat;  Kitabut-Tauhid (Keempatnya yakni karya Syaikhul-Islam Muhammad al-Tamimi rahimahullah);  Al-Aqidah al-Wasithiyah yang membahas al-Asma’ wash-Shifat. Ini buku terbaik yang pernah ditulis dalam…

…rela meninggalkan negeri daerah tinggal mereka, meninggalkan harta-harta mereka dan berhijrah di jalan Allah, itu menyampaikan ketulusan iman mereka…” (Ta’liq ‘Aqidah Thahawiyah yang dicetak bersama Syarah ‘Aqidah Thahawiyah Darul ‘Aqidah,…