…TASSAWUF Tasawuf didasarkan pada 8 (delapan) sifat yang dicontohkan oleh Para Rasul :1. Kedermawanan Nabi Ibrahim, yang mengorbankan putranya.2. Kepasrahan Nabi Ismail, yeng menyerahkan diri pada perintah Yang…

…TASSAWUF Tasawuf didasarkan pada 8 (delapan) sifat yang dicontohkan oleh Para Rasul :1. Kedermawanan Nabi Ibrahim, yang mengorbankan putranya.2. Kepasrahan Nabi Ismail, yeng menyerahkan diri pada perintah Yang…

…pada teks-teks lain yang dimiliki baik oleh Yahudi dan Kristen. Tulisan ini disadur dan disusun dengan rujukan utama Syarh al ‘Aqidah al-Wasithiyah, yang disyarah oleh Syaikh Shalih bin Fauzan al…

…pada teks-teks lain yang dimiliki baik oleh Yahudi dan Kristen. Tulisan ini disadur dan disusun dengan rujukan utama Syarh al ‘Aqidah al-Wasithiyah, yang disyarah oleh Syaikh Shalih bin Fauzan al…

…dia berinfak shalih dengan menjalankan syari’at-Nya, mempunyai aqidah yang benar dan berakhlak mulia mengikuti Nabi saw. Karamah itu merupakan bukti bahwa ketakwaan (aqidah, syari’ah dan akhlak) orang tersebut wushul (sampai),…

…dia berinfak shalih dengan menjalankan syari’at-Nya, mempunyai aqidah yang benar dan berakhlak mulia mengikuti Nabi saw. Karamah itu merupakan bukti bahwa ketakwaan (aqidah, syari’ah dan akhlak) orang tersebut wushul (sampai),…

…Ta’ala dalam setiap keadaan. Berusahalah engkau menjadi seorang yang mempelajari ilmu fiqih dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau hanya mengambil salah satunya. Sesungguhnya demi Tuhan saya benar-benar ingin memperlihatkan…