…Hajjaj sedang bercakap-cakap di Khan Mahmasy. Ia mempunyai perawakan yang tepat dan kepalanya putih. Janggutnya memanjang ke bawah di sisi imamah-nya yang terjulur di kedua pundaknya”. Aqidah Imam Muslim Imam

…(HR. Ad-Daruquthni)Anas pernah berkata : “Saya pernah mendengar Rasulullah saw. Membaca bismillaahir rahmaanir rahiim dengan nyaring.” (HR. Hakim)Telah berkata Abu Hurairah : “Adalah Nabi saw. Apabila menjadi imam, dia memulai…

…(HR. Ad-Daruquthni)Anas pernah berkata : “Saya pernah mendengar Rasulullah saw. Membaca bismillaahir rahmaanir rahiim dengan nyaring.” (HR. Hakim)Telah berkata Abu Hurairah : “Adalah Nabi saw. Apabila menjadi imam, dia memulai…

…kaum Muslimin yang belum mengetahui tata cara sholat yang sesuai tuntunan Rosul-nya; padahal Nabi Muhammad  telah bersabda, sebagaimana dalam Hadits Riwayat Al Imam Al Bukhary no: 631, dari Shabat berjulukan…

…kaum Muslimin yang belum mengetahui tata cara sholat yang sesuai tuntunan Rosul-nya; padahal Nabi Muhammad  telah bersabda, sebagaimana dalam Hadits Riwayat Al Imam Al Bukhary no: 631, dari Shabat berjulukan…

…Pemikiran fiqih mazhab Syafi’i diawali oleh Imam Syafi’i, yang hidup di zaman pertentangan antara fatwa Ahlul Hadits (aliran yang cenderung berpegang pada teks hadist) dan Ahlur Ra’yi (aliran yang…

…Pemikiran fiqih mazhab Syafi’i diawali oleh Imam Syafi’i, yang hidup di zaman pertentangan antara fatwa Ahlul Hadits (aliran yang cenderung berpegang pada teks hadist) dan Ahlur Ra’yi (aliran yang…