…pada teks-teks lain yang dimiliki baik oleh Yahudi dan Kristen. Tulisan ini disadur dan disusun dengan rujukan utama Syarh al ‘Aqidah al-Wasithiyah, yang disyarah oleh Syaikh Shalih bin Fauzan al…

…pada teks-teks lain yang dimiliki baik oleh Yahudi dan Kristen. Tulisan ini disadur dan disusun dengan rujukan utama Syarh al ‘Aqidah al-Wasithiyah, yang disyarah oleh Syaikh Shalih bin Fauzan al…

…dia berinfak shalih dengan menjalankan syari’at-Nya, mempunyai aqidah yang benar dan berakhlak mulia mengikuti Nabi saw. Karamah itu merupakan bukti bahwa ketakwaan (aqidah, syari’ah dan akhlak) orang tersebut wushul (sampai),…

…dia berinfak shalih dengan menjalankan syari’at-Nya, mempunyai aqidah yang benar dan berakhlak mulia mengikuti Nabi saw. Karamah itu merupakan bukti bahwa ketakwaan (aqidah, syari’ah dan akhlak) orang tersebut wushul (sampai),…

…dan mungkin tanah dan kafan atau peti mati yaitu simbol Barzakh yang merupakan sebagai dinding pembatas supaya insan tidak mampu bergerak bebas!Atau perhatikanlah situs Wikipedia mengenai ‘alam Barzakh: http://id.wikipedia.org/wiki/Barzakh http://en.wikipedia.org/wiki/Barzakh…

…dan mungkin tanah dan kafan atau peti mati yaitu simbol Barzakh yang merupakan sebagai dinding pembatas supaya insan tidak mampu bergerak bebas!Atau perhatikanlah situs Wikipedia mengenai ‘alam Barzakh: http://id.wikipedia.org/wiki/Barzakh http://en.wikipedia.org/wiki/Barzakh…

…lebih dari 400 tahun sebelum Al-Quran diturunkan.(Dajal.Wikipedia.com) Dajjal yaitu musuh besar bagi manusia. Siapakah dia sebenarnya? Ketahuilah, dajjal bahwasanya yaitu Samiri, yang nama aslinya yaitu Musa’ bin Za’far.(Dajal.Wikipedia.com) Dajjal terlahir…