…bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi ia yaitu seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah ia termasuk golongan orang-orang musyrik.” 68 Sesungguhnya…

yang besar dari sisi Kami, 68 dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. 69 Dan barangsiapa yang menta’ati Tuhan dan Rasul (Nya), mereka itu akan gotong royong dengan…

…. Dan barangsiapa yang dikehendaki Tuhan (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. 40 Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku kalau datang siksaan Tuhan kepadamu, atau datang kepadamu…

…jalan Engkau yang lurus, 17 kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur…

…tiada yang diucapkan wacana keluarga kita selain kebaikan. Tiada yang ditiru selain kemuliaan. Tiada yang diperbincangan selain kehormatan. Sikapilah hidup dengan kepercayaan dan niat yang lurus serta amal yang disempurnakan…

…menunjuki mereka ke jalan yang lurus. 17 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Tuhan itu ialah Al Masih putera Maryam”. Katakanlah: “Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah,…

yang kau tidak mengetahuinya. 9 Dan hak bagi Yang Mahakuasa (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kau semuanya…