…pada teks-teks lain yang dimiliki baik oleh Yahudi dan Kristen. Tulisan ini disadur dan disusun dengan rujukan utama Syarh al ‘Aqidah al-Wasithiyah, yang disyarah oleh Syaikh Shalih bin Fauzan al…

…pada teks-teks lain yang dimiliki baik oleh Yahudi dan Kristen. Tulisan ini disadur dan disusun dengan rujukan utama Syarh al ‘Aqidah al-Wasithiyah, yang disyarah oleh Syaikh Shalih bin Fauzan al…

…dia berinfak shalih dengan menjalankan syari’at-Nya, mempunyai aqidah yang benar dan berakhlak mulia mengikuti Nabi saw. Karamah itu merupakan bukti bahwa ketakwaan (aqidah, syari’ah dan akhlak) orang tersebut wushul (sampai),…

…dia berinfak shalih dengan menjalankan syari’at-Nya, mempunyai aqidah yang benar dan berakhlak mulia mengikuti Nabi saw. Karamah itu merupakan bukti bahwa ketakwaan (aqidah, syari’ah dan akhlak) orang tersebut wushul (sampai),…

…darah yang keluar ketika melahirkan itu sendiri. Madzhab Hanbali juga menghitung darah yang keluar dua atau tiga  hari sebelum persalinan sebagai darah nifas (Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah: vol. 41/5). Secara umum…

…darah yang keluar ketika melahirkan itu sendiri. Madzhab Hanbali juga menghitung darah yang keluar dua atau tiga  hari sebelum persalinan sebagai darah nifas (Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah: vol. 41/5). Secara umum…

…nilai tambah bukan biaya tambah. Ingatlah hidup yakni perpindahan dari satu cobaan ke cobaan lainnya. Cobaan tidak selalu identik dengan kesusahan, tapi bisa juga berupa kemudahan. Kesusahan dan fasilitas yang…