…Sa‘id ‘Abdullah ibn Ahmad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Baghdadi) telah datang bertemu dengan asy-Syaikh Jilani, berkata, bahwa dia mempunyai seorang anak dara cantik berumur enam belas tahun berjulukan Fatimah. Anak

…penting ialah mengenal dan mengetahui ihwal keluarga Rasulullah SAW. untuk itu pembahasan kali ini akan menjelaskan mengenai anak anak Rasulullah SAW. ada berapa jumlahnya, berapa yang wanita dan berapa yang…

…(dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. 6 Dan ujilah anak yatim itu hingga mereka sampaumur untuk kawin. Kemudian bila menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai…

…Istilah fiqih seringkali kita dengar terutama dikala kita mencar ilmu bidang studi agama di sekolah, mencar ilmu di pesantren, menghadiri majlis ta’lim, nonton ceramah di televisi atau membaca buku-buku…