…Sebab-Sebab Mandi Wajib – Islam mewajibkan kita untuk melaksanakan thaharah atau bersuci kalau sedang dalam keadaan berhadast. hadast sendiri ada hadats kecil dan besar. cara untuk hadast kecil…

…kalau memang teman kedinginan dan punya penyakit. Baca doa setelah mandi wajib atau wudhu menyerupai biasanya ketika sudah di luar WC sambil menghadap qiblat. Itulah praktek cara mandi besar yang…

…doa setelah mandi wajib atau wudhu menyerupai biasanya ketika sudah di luar WC sambil menghadap qiblat. Itulah praktek cara mandi besar yang benar yang Saya tahu, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat…

…untuk membersihkan dan menghilangkan hadast besar. baik pria maupun wanita wajib hukumnya untuk melaksanakan mandi wajib kalau mereka dalam keadaan berhadast besar. Tata cara mandi wajib sendiri telah diatur dalam…

…bacaan Al-Quran (salam atau Al-Fatihah), sedangkan membaca Al-Fatihah wajib didahulukan dari ruku’, dan ruku’ didahulukan daru sujud, begitu seterusnya. (Mughniyah; 2001) 10. Berturut-turut : diwajibkan mengerjakan bagian-bagian shalat secara berurutan…

…bacaan Al-Quran (salam atau Al-Fatihah), sedangkan membaca Al-Fatihah wajib didahulukan dari ruku’, dan ruku’ didahulukan daru sujud, begitu seterusnya. (Mughniyah; 2001) 10. Berturut-turut : diwajibkan mengerjakan bagian-bagian shalat secara berurutan…

…Bagaimanakah tata cara melaksanakan sholat wajib yang benar dan bacaannya (lengkap) dalam ilmu fiqih ? Ya, walaupun semua sahabat muslim sudah pada tahu tuntunan/panduan/tata cara dan bacaan dalam sholat wajib 5 waktu…