…asy-Syaikh Abdul Qodir Al-Jilani ihwal apa yang telah dipertuturkan oleh ular itu. Menurut dia ular itu telah berkata bahwa dia telah menguji wali-wali Tuhan yang lain, tetapi dia tidak pernah…

…insan tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu yang Tuhan tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Tuhan apa yang tidak kau ketahui”. 34 Tiap-tiap umat…

…pada (pandangan) insan kecintaan kepada apaapa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia…

itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kau menyerahkan harta…

…melatihnya untuk berburu, kau mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Tuhan kepadamu , Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu , dan sebutlah nama Tuhan atas binatang buas itu (waktu…

…selalu mereka perolok-olokkan. 6 Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu), telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan…

apa yang mereka kerjakan itu. 10 Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mu’min dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. 11 Jika mereka bertaubat,…

…hal itu? Jawab: Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda, “Setiap amalan bergantung pada niat dan bagi setiap seseorang (akan mendapatkan) apa yang dia niatkan.” Maka ini yaitu dalil wacana keharusan niat…

…hal itu? Jawab: Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda, “Setiap amalan bergantung pada niat dan bagi setiap seseorang (akan mendapatkan) apa yang dia niatkan.” Maka ini yaitu dalil wacana keharusan niat…