…bila beliau menyukai pria maka beliau dihukumi perempuan. Sebaliknya, bila beliau menyukai perempuan maka beliau dihukumi lakilaki. Karena itu Imam as-Suyuthi menjelaskan, “Istilah khuntsa dalam fiqih dipakai dengan konotasi khuntsa musykil.”3…

Fiqih Islam – Surat Al Ahzab turun di kota madinah dan termasuk golongan surah madaniyah. Al-Ahzab terdiri dari 73 ayat dan merupakan surat ke 33 dalam Al-Quran. dinamai Al-Ahzab…