…berpisah kecuali karena Allah.5. Lelaki yang diajak (berzina) oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi indah lalu dia berkata, ‘Aku takut kepada Allah’.6. Orang yang berinfak dengan sembunyi-sembunyi, hingga tangan…

…berpisah kecuali karena Allah.5. Lelaki yang diajak (berzina) oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi indah lalu dia berkata, ‘Aku takut kepada Allah’.6. Orang yang berinfak dengan sembunyi-sembunyi, hingga tangan…

…megenai isi kandungan dan makna Qs An-Nisa, beberapa diantaranya yakni menjelaskan bahwa syirik yakni dosa paling besar, dongeng Nabi Musa AS dan pengikutinya, hukum membunuh seorang muslim, larangan berucap kata…

wanita dan wanita berpakaian lelaki.” (H.R. Abu Daud dan Al-Hakim). Larangan pakai sutera. Islam  mengharamkan kaum lelaki memakai sutera. Rasulullah SAW bersabda bermaksud: “Janganlah kau memakai sutera, sesungguhnya orang yang…

wanita dan wanita berpakaian lelaki.” (H.R. Abu Daud dan Al-Hakim). Larangan pakai sutera. Islam  mengharamkan kaum lelaki memakai sutera. Rasulullah SAW bersabda bermaksud: “Janganlah kau memakai sutera, sesungguhnya orang yang…

…ada sesuatu apa pun di atas bahunya.24s Larangan tersebut menunjukkan pengharaman dan lebih diutamakan daripada qiyas. Abu Daud meriwayatkan daripada Buraidah: Rasululah s.a.w. melarang seseorang daripada melaksanakan sembahyang di dalam…

…ada sesuatu apa pun di atas bahunya.24s Larangan tersebut menunjukkan pengharaman dan lebih diutamakan daripada qiyas. Abu Daud meriwayatkan daripada Buraidah: Rasululah s.a.w. melarang seseorang daripada melaksanakan sembahyang di dalam…