…Dalam Al-Qur’an telah disebutkan 25 Nabi dari ribuan nabinabi lainnya. Ke-25 nabi itu diawali oleh Nabi Adam A.S. (‘Alaihis Salam) sebagai nabi pertama yang juga menyembah HANYA SATU…

…Dalam Al-Qur’an telah disebutkan 25 Nabi dari ribuan nabinabi lainnya. Ke-25 nabi itu diawali oleh Nabi Adam A.S. (‘Alaihis Salam) sebagai nabi pertama yang juga menyembah HANYA SATU…

Nabi dan Rasul yaitu manusia-manusia pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada insan perihal keesaan Tuhan SWT dan membina mereka biar melakukan ajaran-Nya.  Ciri-ciri mereka dikemukakan dalam Al-Qur’an :…

Nabi Nuh Alaihissalam ialah nabi ketiga sesudah Adam dan Idris dan keturunan kesembilan dari Nabi Adam. Ayahnya ialah Lamik bin Metualih bin Idris. Nuh ialah Rasul Yang Mahakuasa…

Nabi Nuh Alaihissalam ialah nabi ketiga sesudah Adam dan Idris dan keturunan kesembilan dari Nabi Adam. Ayahnya ialah Lamik bin Metualih bin Idris. Nuh ialah Rasul Yang Mahakuasa…

…Abdullah bin Abbas (Bahasa Arab: عبد الله بن عباس) ialah seorang Sahabat Nabi, dan merupakan anak dari Abbas bin Abdul-Muththalib, paman dari Rasulullah Muhammad SAW. Dikenal juga dengan nama lain…

…Abdullah bin Abbas (Bahasa Arab: عبد الله بن عباس) ialah seorang Sahabat Nabi, dan merupakan anak dari Abbas bin Abdul-Muththalib, paman dari Rasulullah Muhammad SAW. Dikenal juga dengan nama lain…

…Abdullah bin Abbas (Bahasa Arab: عبد الله بن عباس) ialah seorang Sahabat Nabi, dan merupakan anak dari Abbas bin Abdul-Muththalib, paman dari Rasulullah Muhammad SAW. Dikenal juga dengan nama lain…