…madinah sehingga termasuk golongan surat madaniyah. diberi nama Al Imran yang berarti “Keluarga Imran” karena surah ini memuat kisah keluarga Imron yang di dalam kisah itu disebutkan perihal kelahiran Nabi…

…ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan yakni Tuhan Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 93 Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu’min dengan sengaja, maka…

…termasuk surat makkiyah. dinamakan Al-An’am (hewan ternak) karena di dalamnya disebut kata An’am dalam korelasi dengan adat-istiadat kaum musyrik, yang menurut mereka binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri…

…termasuk golongan makkiyah. surat Al-Araf sendiri termasuk salah satu surat paling panjang dalam Al Quran. dinamakan Al-A’raf karena perkataan Al A’raf terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan wacana keadaan orang-orang…

…kemaksiatan bekerjsama kita sedang mempersiapkan penderitaan, hanya taubat yang bisa membatalkannya. Saat kita meninggalkan amal shaleh ketika itu kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi hidup kita. Allah mencintai kita…

…pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melaksanakan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu ialah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kau bersumpah (dan kau…

…permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu semoga kau dapat mengambil pelajaran. 91 Dan tepatilah perjanjian dengan Yang Mahakuasa apabila kau berjanji dan janganlah kau membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang…