…syaitan itu yakni lemah. 77 Tidakkah kau perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: “Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!” Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari…

…siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami”. 157 (Yaitu)…

…buahnya (yang bermacam-macam itu) bila beliau berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik akhirnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kau berlebih-lebihan. Sesungguhnya Tuhan tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 142 Dan

…intailah di daerah pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan Sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 6 Dan jikalau…

…Bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas orang pemimpin dan Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jikalau kau mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman…

…Karomah Syekh Abdul Qodir Jaelani – Beliau ialah ulama besar dan seorang sufi yang merupakan waliyullah dengan gelar sulthonul auliya atau rajanya para wali. Syekh Abdul Qodir Jaelani…