…Qodir Jaelani Mengembalikan Wanita Yang Diculik Bangsa Jin Pada suatu hari, di dalam tahun 537 Hijrah, seorang lelaki dari kota Baghdad (dikatakan oleh sesetengah perawi bahawa lelaki itu berjulukan Abu…

…Yang demikian itu ialah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudahmudahan mereka selalu ingat. 27 Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kau dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu…

…berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), 99 mereka itu, mudahmudahan Tuhan mema’afkannya. Dan yakni Tuhan Maha Pema’af lagi Maha Pengampun. 100 Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka…

…madinah sehingga termasuk golongan surat madaniyah. diberi nama Al Imran yang berarti “Keluarga Imran” karena surah ini memuat kisah keluarga Imron yang di dalam kisah itu disebutkan perihal kelahiran Nabi…

itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.” 30 Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, karena itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. 31 Kemudian…

…di jalan Allah. Yang demikian itu yaitu lebih baik bagimu jikalau kau mengetahui. 42 Kalau yang kau serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa…

…termasuk surat makkiyah. dinamakan Al-An’am (hewan ternak) karena di dalamnya disebut kata An’am dalam korelasi dengan adat-istiadat kaum musyrik, yang menurut mereka binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri…

…jangan sekali-kali kau mengatakan terhadap sesuatu: “Sesungguhnya gue akan mengerjakan itu besok pagi, 24 kecuali (dengan menyebut): “Insya-Allah”. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jikalau kau lupa dan katakanlah: “Mudahmudahan Tuhanku akan…

…alasannya berbicara itu mudah tapi berat tanggung jawabnya. BERAKHLAK BAIK. Apalah artinya kita rajin beribadah bila tidak dibarengi dengan etika yang baik. Hati kita pedih menyaksikan petaka yang menimpa bangsa…