…Pertanyaan : bagaimana syarat hijrah di dalam syari’at Islam?  Jawab : Hijrah yakni : keluar dari negri kufar ke negri Islam. sebagaimana Firman Yang Mahakuasa ta’ala : إِنَّ…

…ke Madinah. Namun bila secara tepatnya sebelum hijrah itu, tidak ada yang dapat memastikannya di sini dan jarak perbezaan pandangan para ulama’ sangatlah luas sekali. Mulai dari pendapat bahwa, Isra’…

…Katsir, 1966, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, I:83). Sifat-sifat orang munafiq sebagian besar diterangkan dalam surat-surat madaniyah (surat yang diturunkan sesudah Nabi hijrah ke Madinah), karena di Makkah, sebelum Nabi SAW hijrah

…Katsir, 1966, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, I:83). Sifat-sifat orang munafiq sebagian besar diterangkan dalam surat-surat madaniyah (surat yang diturunkan sesudah Nabi hijrah ke Madinah), karena di Makkah, sebelum Nabi SAW hijrah

…pada bulan Sya’ban tahun kelima hijrah. Kemenangan berpihak kepada Islam Perang Badar yang terakhir pada tahun keempat Hijrah. Pada malm Nisfu Sya’ban, disunatkan membaca Surah Yaasin sebanyak tiga kali berturut-turut…

…pada bulan Sya’ban tahun kelima hijrah. Kemenangan berpihak kepada Islam Perang Badar yang terakhir pada tahun keempat Hijrah. Pada malm Nisfu Sya’ban, disunatkan membaca Surah Yaasin sebanyak tiga kali berturut-turut…

…berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), 99 mereka itu, mudah-mudahan Tuhan mema’afkannya. Dan yakni Tuhan Maha Pema’af lagi Maha Pengampun. 100 Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka…