…Dalam Al-Qur’an telah disebutkan 25 Nabi dari ribuan nabinabi lainnya. Ke-25 nabi itu diawali oleh Nabi Adam A.S. (‘Alaihis Salam) sebagai nabi pertama yang juga menyembah HANYA SATU…

…Dalam Al-Qur’an telah disebutkan 25 Nabi dari ribuan nabinabi lainnya. Ke-25 nabi itu diawali oleh Nabi Adam A.S. (‘Alaihis Salam) sebagai nabi pertama yang juga menyembah HANYA SATU…

Nabi dan Rasul yaitu manusia-manusia pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada insan perihal keesaan Tuhan SWT dan membina mereka biar melakukan ajaran-Nya.  Ciri-ciri mereka dikemukakan dalam Al-Qur’an :…

Nabi Nuh Alaihissalam ialah nabi ketiga sesudah Adam dan Idris dan keturunan kesembilan dari Nabi Adam. Ayahnya ialah Lamik bin Metualih bin Idris. Nuh ialah Rasul Yang Mahakuasa…

Nabi Nuh Alaihissalam ialah nabi ketiga sesudah Adam dan Idris dan keturunan kesembilan dari Nabi Adam. Ayahnya ialah Lamik bin Metualih bin Idris. Nuh ialah Rasul Yang Mahakuasa…

…yakni sunnah rawatib. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam senantiasa mengerjakannya dan tidak pernah sekalipun meninggalkannya dalam keadaan mukim (tidak bepergian jauh).  Diantara Shalat Rawatib Yang Mua’akkad ialah : Dua rakaat sebelum…

…yakni sunnah rawatib. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam senantiasa mengerjakannya dan tidak pernah sekalipun meninggalkannya dalam keadaan mukim (tidak bepergian jauh).  Diantara Shalat Rawatib Yang Mua’akkad ialah : Dua rakaat sebelum…

…muslimin mulai jauh dari sunnah Nabi, sementara kaum salib mampu saja ketika itu menghantam setiap saat. Karena latar belakang itulah, berdasarkan ijtihad ia (ingat bahwa ijtihad termasuk sumber hukum Islam…