…Yang dimaksud dengan shalat Rawatib yakni sholat yang mengiringi shalat fardhu, baik sebelumnya yang disebut “Qobliyah”, maupun sesudahnya yang disebut “Ba’diyah”. Mengenai hukumnya shalat rawatib yakni sunnah. Adapun…

…Yang dimaksud dengan shalat Rawatib yakni sholat yang mengiringi shalat fardhu, baik sebelumnya yang disebut “Qobliyah”, maupun sesudahnya yang disebut “Ba’diyah”. Mengenai hukumnya shalat rawatib yakni sunnah. Adapun…

sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam. 5.    Lelaki yang diajak (berzina) oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi indah lalu dia berkata, ‘Aku takut kepada Allah’. Yakni: Dia diminta oleh wanita

sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam. 5.    Lelaki yang diajak (berzina) oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi indah lalu dia berkata, ‘Aku takut kepada Allah’. Yakni: Dia diminta oleh wanita

…surat madaniyah. dinamakan Annisa (wanita) karena dalam surah ini banyak dibicarakan hal-hal yang berafiliasi dengan wanita serta merupakan surat paling banyak membahas seputar wanita dibandingkan surat lain dalam Al-Quran. Sedangkan…

…Dari Ummu Habibah isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:  “Tidaklah seorang muslim mendirikan shalat sunnah lapang dada alasannya yaitu Tuhan…