…jangan mengenali kebenaran dengan melihat orangnya. Kenalilah kebenarannya itu sendiri, maka kau akan mengenali orangnya.” [al-Ghazali, al-Munqidz min ad-Dhalal] Mengenali Islam sebagai agama yang benar harus kembali kepada sumbernya, bukan…

…jangan mengenali kebenaran dengan melihat orangnya. Kenalilah kebenarannya itu sendiri, maka kau akan mengenali orangnya.” [al-Ghazali, al-Munqidz min ad-Dhalal] Mengenali Islam sebagai agama yang benar harus kembali kepada sumbernya, bukan…