nabi Idris a.s 3. Nabi Nuh ‘Alaihis Salam Umur : 950 tahunMakam : Masjid Kufah, menurut satu pendapat ada di al-Jabal al-Ahmar (Gunung Merah), dan menurut pendapat lain ada di…

nabi Idris a.s 3. Nabi Nuh ‘Alaihis Salam Umur : 950 tahunMakam : Masjid Kufah, menurut satu pendapat ada di al-Jabal al-Ahmar (Gunung Merah), dan menurut pendapat lain ada di…

…Umur : 137 tahunMakam : dimakamkan di samping Ibunda (yakni Hajar) di Makkah (di sekitar Ka’bah bersahabat Maqam Ibrahim). 9. Nabi Ishaq ‘Alaihis Salam Umur : 180 tahun Makam :…

Nabi Nuh Alaihissalam ialah nabi ketiga sesudah Adam dan Idris dan keturunan kesembilan dari Nabi Adam. Ayahnya ialah Lamik bin Metualih bin Idris. Nuh ialah Rasul Yang Mahakuasa…

Nabi Nuh Alaihissalam ialah nabi ketiga sesudah Adam dan Idris dan keturunan kesembilan dari Nabi Adam. Ayahnya ialah Lamik bin Metualih bin Idris. Nuh ialah Rasul Yang Mahakuasa…

…Abdullah bin Abbas (Bahasa Arab: عبد الله بن عباس) ialah seorang Sahabat Nabi, dan merupakan anak dari Abbas bin Abdul-Muththalib, paman dari Rasulullah Muhammad SAW. Dikenal juga dengan nama lain…

…Abdullah bin Abbas (Bahasa Arab: عبد الله بن عباس) ialah seorang Sahabat Nabi, dan merupakan anak dari Abbas bin Abdul-Muththalib, paman dari Rasulullah Muhammad SAW. Dikenal juga dengan nama lain…

…Abdullah bin Abbas (Bahasa Arab: عبد الله بن عباس) ialah seorang Sahabat Nabi, dan merupakan anak dari Abbas bin Abdul-Muththalib, paman dari Rasulullah Muhammad SAW. Dikenal juga dengan nama lain…