…diatas ialah gambar tapak kaki nabi Adam A.S .di Srilanka Gambar makam nabi Adam a.s 2. Nabi Idris ‘Alaihis Salam Umur : 865 tahunMakam : (tidak ada informasi) Gambar makam…

…diatas ialah gambar tapak kaki nabi Adam A.S .di Srilanka Gambar makam nabi Adam a.s 2. Nabi Idris ‘Alaihis Salam Umur : 865 tahunMakam : (tidak ada informasi) Gambar makam…

…diatas ialah gambar tapak kaki nabi Adam A.S .di Srilanka.    Gambar :  makam nabi Adam A.s. 2. Nabi Idris ‘Alaihis Salam Umur : 865 tahunMakam : (tidak ada informasi)…

Nabi Nuh Alaihissalam ialah nabi ketiga sesudah Adam dan Idris dan keturunan kesembilan dari Nabi Adam. Ayahnya ialah Lamik bin Metualih bin Idris. Nuh ialah Rasul Yang Mahakuasa…

Nabi Nuh Alaihissalam ialah nabi ketiga sesudah Adam dan Idris dan keturunan kesembilan dari Nabi Adam. Ayahnya ialah Lamik bin Metualih bin Idris. Nuh ialah Rasul Yang Mahakuasa…