…ArabJabatan : Nabi Islam dan Pemimpin NegaraMazhab Akidah : TauhidDipengaruhi oleh : Nuh, Ibrahim, Musa, Isa (alaihimus salam) Penghargaan:.1. Tokoh paling besar lengan berkuasa sepanjang sejarah manusia.2. Nama terpopuler di…

…ArabJabatan : Nabi Islam dan Pemimpin NegaraMazhab Akidah : TauhidDipengaruhi oleh : Nuh, Ibrahim, Musa, Isa (alaihimus salam) Penghargaan:.1. Tokoh paling besar lengan berkuasa sepanjang sejarah manusia.2. Nama terpopuler di…

Nabi dan Rasul yaitu manusia-manusia pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada insan perihal keesaan Tuhan SWT dan membina mereka biar melakukan ajaran-Nya.  Ciri-ciri mereka dikemukakan dalam Al-Qur’an :…

…berkata, “Wadd, Yaghuts, Ya’uq, Suwa’ dan Nasr ialah keturunan Nabi Adam. Wadd ialah orang yang paling renta dan yang paling ta’at kepada Yang Mahakuasa Ta’ala. [HR Ibnu Abu Hatim (At-Tafsir…

…berkata, “Wadd, Yaghuts, Ya’uq, Suwa’ dan Nasr ialah keturunan Nabi Adam. Wadd ialah orang yang paling renta dan yang paling ta’at kepada Yang Mahakuasa Ta’ala. [HR Ibnu Abu Hatim (At-Tafsir…

…Abdullah bin Abbas (Bahasa Arab: عبد الله بن عباس) ialah seorang Sahabat Nabi, dan merupakan anak dari Abbas bin Abdul-Muththalib, paman dari Rasulullah Muhammad SAW. Dikenal juga dengan nama lain…